Laatulupaus

VL scania pera ideapark 1000px

Joukkoliikennelain 48 §:n mukainen laatulupaus | Valkeakoski, Pirkanmaa, Kanta-Häme.

1) Tarjottavat liikennepalvelut

• Linjaliikennepalvelut ostosopimusten ehtojen mukaisesti Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

• Tilausliikennepalvelut tilausten mukaan

• Palveluliikenne Valkeakoskella

2) Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen

• Yhtiön nettisivuilla

• Sähköpostilla tilaajalle

• Linja-autoissa kuljettajan toimesta tai paperi-ilmoituksilla

• Pikatilanteessa puhelimella

3) Käytössä olevat liput ja niiden hinnat

• Yhtiön omat tai Waltti-tuotteet Hämeenlinnassa sekä Tampereen joukkoliikenteen kertaliput ja matkakortit.

• Liikennöintialueemme seutu- ja kaupunkiliput, valtakunnalliset matka- ja sarjaliput. Ajantasaista tietoa MH:n, Nyssen, Hämeenlinnan kaupungin ja omilta nettisivuilta.

4) Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen

• Lippujärjestelmät

• Matkahuollon valtakunnalliset lipputuotteet

• Tampereen joukkoliikenteen lipputuotteet

Informaatiojärjestelmät:

• Matkahuollon aikatauluinfo: matkahuolto.fi

• Tampereen info: nysse.fi

• Aikatauluinfo www-sivuillamme

• Etelä-Pirkanmaan seutuaikataulu

• Busseissa jaettavat paperiaikataulut

• Pysäkkiaikataulut keskeisillä pysäkeillä

• Oma puhelimitse saatava aikatauluneuvonta

5) Käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matalalattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä

• Palvelulinja-auto on matalalattiainen

• Yhtiöllä on käytössä kolme matalalattiabussia

• Seutu- ja tilausajoliikenteen busseissa on portaita etu- ja keskiovilla. Apuaskelmat tai niiaustoiminta ja kahvat poistumista helpottavat autoon nousua ja poistumista

6) Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

• Sähköpostilla ja internetsivujen lomakkeella tulevilla palautteilla

7) Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimusten purku javahingonkorvaukset

• Palautteisiin annetaan vastaus 5 työpäivän kuluessa

• Etukäteissuoritus palautetaan, jos ajo jää toteutumatta

• Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus/tilaus kaksi viikkoa ennen ajoa veloituksetta. Peruutuksesta 13–2 päivää ennen veloitetaan syntyneet kulut ja 1 vrk ennen ajon alkua veloitetaan sopimuksen mukainen hinta.

8) Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomiointi

• Palvelulinjan Sampobussi palvelee erityisryhmiä ja on kaikille avointa joukkoliikennettä. Linja voi kutsusta poiketa lyhyesti reitiltään.

Valkeakosken Liikenne